Poučení z krizového vývoje

Vážení přátelé:

koncem roku je vhodné bilancovat. Zamyslela jsem se nad efektivitou své práce za poslední tři roky. Od září 2015 jsem uspořádala jedenáct kurzů pro odhadem více než sto různých lidí, někteří přišli víckrát. Také proběhly nějaké přednášky v Praze i Brně. Smyslem této mravenčí práce bylo získat další spolehlivé kolegy, na které bych mohla odkazovat fronty zájemců o detoxikaci mikrobiálních zátěží. Nejsem nejmladší, mám jen dvě ruce a den má jen 24 hodin. Je mi vždy líto, když musím někoho odmítnout z důvodu naplněné kapacity, a jsem moc ráda, že mohu zájemcům přeci jen dát naději, že detoxikaci zdárně absolvují u kolegů. Za ty tři roky však z té spousty lidí vzešli jen tři, či čtyři spolehliví kolegové. Efektivita je tedy kolem čtyř procent. To je bída, vzhledem k času, který tomu já, rodina a kolegové věnujeme. Nabyla jsem dojmu, že většině lidí vůbec nejde o to, naučit se dobře práci poradce, a začít pomáhat jiným, ale především, a někdy výhradně, najít odpovědi na otázky týkající se jejich vlastního zdravotného stavu. Jiní zase chodí na kurzy jen na výzvědy, aniž kdy uvažovali, že se poradcem stanou. Mnohé vidím na kurzu potřetí, počtvrté, aniž by za dva tři roky zahájili vlastní praxi, z mnoha rozmanitých důvodů. Je tedy otázkou, zda má moje práce vůbec nějaký smysl. Poslední, závěrečný kurz pro poradce jsem naplánovala na 24. a 25. 3. 2018, aby silnice již byly suché a v sále jsme nemrzli. Hledám jiný hotel, dle hotelu teprve zpracuji kalkulaci. -Prosím, aby se přihlásili jen ti, kteří to s prací poradce myslí vážně a chtěli by se tím jednou živit. Těm poskytnu maximální podporu. Také budou mít nárok na nekonečnou bezplatnou poradnu přes maily. -Prosím nemocné, kteří jen hledají, kdo by je změřil, aby se objednali u některého z fungujících vyškolených poradců. Kdo nezná ani jeden kontakt, info u mne. Jeden kurz by měl stačit, protože: - Očekávám, že se na kurz přihlásí jen poradci, kteří mají . zkalibrovanou Salvii . program . za sebou dva teoretické kurzy /Mikrobiologie, Nemoci/ . za sebou alespoň jeden praktický kurz měření s Věrou Michalicovou a doma cvičili . nehroutí se když mají veřejně prezentovat svou práci. Hlavy netrhám.

Jsem zvědavá, kolik se vás nakonec přihlásí a jsem připravena na situaci, že atmosféra bude velmi, velmi rodinná.

Přihlašujte se na telefon Lenka Konečná 778 422 553

Zdraví Hanka Bláhová

 
 

 

Pro úspěšnou rezervaci místa je třeba řádně vypnit přihlášku níže, a až Vám přijdou platební údaje, tak uhradit platbu.
Platební údaje (faktura) Vám přijdou mailem.