Metoda ing. Hany Bláhové


Ke způsobu detoxikace, jaký používám nyní, jsem dospěla po 15 letech praxe. Za tu dobu jsem zjistila a opakovaně si potvrdila, že hlavní důraz při léčení je potřeba klást na mikrobiologii, tedy viry, bakterie, plísně a parazity. Psychika, metabolity nebo neživé zátěže hrají roli jen podružnou. Nyní jsem si už naprosto jistá, že psychika u chronických nemocí roli nehraje, protože lidé se mohou uzdravit, aniž by měnili své životní zvyky, bydliště, partnera nebo práci. Na stresy a psychosomatiku se vymlouvají jen nešikovní lékaři nebo léčitelé. Odpovědnost tím vlastně přesouvají na pacienta a klienta.

 Prostředků na odstraňování mikrobiální zátěže jsou tisíce, bylinných, chemických i elektronických. Postupně jsem mnohé vyzkoušela a zase zavrhla. Důvodem byla nespolehlivost, slabý účinek, přemrštěná cena, zdlouhavost, v krátkosti málo muziky za mnoho peněz. Zůstalo jen několik efektivních a účinných léků či prostředků, na které se mohu spolehnout vždy, téměř u každého klienta. Klienti totiž očekávají, že vím, co dělám, že si na nich nebudu cvičit ,,pokus a omyl". Metoda je za ty roky ověřena zpětnou vazbou na obrovském vzorku populace.

Mým soukromým koníčkem je navíc hledat metody extrémně levné, ale stále ještě funkční. Proto miluji takové jednoduché věci jako hypermangan, peroxid vodíku, nebo borovou vodu. Samozřejmě kraluje náš roztok.

 Lidi nenutíme držet drastické diety, ani nějak výrazně změnit jídelníček, i když jsme rádi, když se nepřejídají a trochu se hýbou.  

Dobrá zpráva tedy je, že stačí pouze nalézt, co do těla nepatří, a správným lékem to odstranit, ve správném pořadí. Podmínkou je ale bezchybné a spolehlivé měření terapeuta, jeho znalosti, a disciplína klienta. To je vše. Zdá se to příliš jednoduché? Za touto jednoduchostí jsou však stovky vysezených hodin u testování a porovnávání reakcí několika tisíců klientů.

 

Je to jako s tím Kolumbovým vejcem. Je to jednoduché, jen na to přijít.

Ing. Hanka Bláhová