GEOHELMINTI JAKO PARAZITÁRNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH, KTERÉ JSOU VOLNĚ
PŘÍSTUPNÉ A NEMAJÍ STANOVENÉHO PROVOZOVATELE
Diplomová práce
Autor: Bc. Anna Brutovská