Kmenoví poradci jsou prověření ing. Hanou Bláhovou a mají za sebou již řadu úspěšných a uzavřených případů. Pracují tedy zcela ssamostatně a předávají si své poznatky.
 
Poradci noví jsou ti, kteří se zdokonalují v měření a konzultují svá měření a postupy s kmenovými poradci nebo s ing.Hanou Bláhovou.