Proč zmizelo preventivní vyšetřování na přítomnost parazitů Součástí Okresních hygienických stanic bylo do 1. 1. 2003 také oddělení DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace) a parazitologie včetně hygienických laboratoří. Toto oddělení bylo součástí prakticky všech Okresních hygienických stanic na každém okrese, vyšetření na přítomnost parazitů realizovalo několik laborantek s vedoucím oddělení.

V rámci parazitologické prevence se prováděly kontroly v jeslích, školkách i základních školách (vyšetření stolic) včetně otiskové metody na přítomnost roupů, prováděly se depistáže na přítomnost vší ve školách. Pozitivní nálezy byly vždy důvodem k parazitologickému vyšetření členů rodiny a byly hlášeny příslušnému lékaři (dětský, obvodní), který řešil účinnou léčbu. Zjišťována byla přítomnost lamblií/giardií/, roupů, améb, škrkavek, ojediněle zejména u dospělých přítomnost tasemnic.

Další parazitologické vyšetření se provádělo u vzorků stolic, zasílaných lékaři při podezření na parazitární onemocnění, denně se jednalo na území okresu o desítky vzorků stolic, které se vyšetřovaly převážně ihned po doručení schválenými metodami (flotační, sedimentační, barvicí, mikroskopické).

Ojediněle bylo realizováno také vyšetření žluče na přítomnost lamblií, a to v přímé návaznosti na operace žlučníku, laborant si odebral vzorek ihned po operaci žlučníku ve zdravotnickém zařízení, vyšetření následovalo nejpozději do 2 hodin (pozdější vyšetření nezaručuje objektivnost nálezu)! V mnoha případech byla přítomnost lamblií potvrzena a byla zpochybněna nutnost provedení operačního zákroku k odstranění zdravotních potíží. Výsledky byly předmětem odborných sdělení, zveřejňovaných na celostátních parazitologických konferencích.

Dalším vyšetřením, zaměřeným na přítomnost chlamydií, byly odebrané stěry od lékařů- oční, gynekologické, urologické, pozitivní nálezy byly poměrně časté.

Parazitologické vyšetření absolvovali také všichni pracovníci, kteří se vrátili z pracovních pobytů ze zahraničí a také všichni cizinci, kteří žádali o pracovní místa, u těchto osob byly navíc vyšetřovány krevní vzorky na přítomnost plazmodií (původce malárie) mikroskopickým vyšetřením krevního nátěru. Pozitivní nálezy přítomnosti parazitů byly zjišťovány u většiny vyšetřených cizinců.

Od  1. 1. 2003 došlo zákonem č. 320/2002 Sb., přijatým v souvislosti s reformou veřejné správy (zrušením okresních úřadů)  k odloučení  hygienických laboratoří včetně oddělení parazitologie od Okresních a Krajských hygienických stanic, a ke zřízení Zdravotních ústavů, které poskytují odborné služby (měření, laboratorní analýzy, zdravotní služby apod.).

Zdravotní ústavy jsou příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Preventivní parazitologické depistáže v rozsahu realizovaném do 1. 1. 2003 již nejsou prováděny.

Zpracovaly: tři pracovnice HS, uveřejňujeme s jejich souhlasem

 

Komentář Hany Bláhové:

Z uvedených faktů je zřejmé, že parazitologové, zvláště ti, jejichž praxe sahá ještě před rok 2003, a nyní jsou na vedoucích pozicích, nutně musejí vědět, že se pozitivní parazitární nálezy řadu let běžně nacházely. Také musejí vědět, proč už se dnes na parazity nevyšetřuje, tedy to neznamená, že naše populace je najednou mnohem čistší, znamená to jen, že se tyto infekce nesledují.

Kdo ze starších ročníků parazitologů píše o tom, že tu už parazity nemáme, tedy vědomě lže. A ti mladší si to mohou ze zápisů z konferencí nastudovat. Pak už zbývá jen si zjistit, odkud jsou která pracoviště dotována, a máte jasno.

Kdyby se parazitární infekce zjišťovala v původním rozsahu, mnoho lékařů a vědců by se ocitlo v trapném postavení, protože by jasně vysvitlo, že tu není čím léčit. Kdyby se desítky a stovky lidí dožadovaly adekvátní léčby podle oficiálně stanovených nálezů a nedostalo by se jim pomoci, brzy by tu vypukla panika a revoluce. Tomu se musí učinit přítrž v zárodku. Proto se parazitologové, ,,my hoši, co spolu mluvíme“, poctivě střídají v chlácholivých článcích určených veřejnosti.