Uskutečněné akce

 


Kurz praktického měření se bude konat 3.- 4. 3. 2018

(původní termín 24.-25.3.2018 z důvodu obsazenosti hotelu Prometheus nelze dodržet)
 
 
Místo konání:
Hotel Prometheus
Hudcova 367/78
612 00 Brno
 
Kontakt:
Tel: 541 632 111
Mobil: 724 759 732
Email: recepce@hotel-prometheus.cz
 
 

Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili včas, do 15.2.2018. 

Přihlášky na kurz Praktického měření prosím zasílejte na email: objednavkykapek@seznam.cz                                                  

nebo volejte na : 778 422 553, Lenka Konečná

 

Cena kurzu 2.500,- za oba dny.  V ceně kurzu je oběd, a káva s občerstvením o přestávkách. Ubytování si zájemci zajišťují sami.

 

Podmínky, které musí zájemci o tento kurz splňovat:

  • absolvovaný kurz Mikrobiologie a Nemoci od A do Z  
  • nebo prostudování příslušných skript 
  • alespoň jeden kurz praktického měření se Salvií, nebo výuka u zkušeného poradce 
  • Salvia + program EAMW  (NE NOSODY!) + vzorky léků  - seznam povinných vzorků vážným zájemcům zašlu

 

 

Objednat skripta si můžete na tel. 739 996 739, ing. Milan Bláha, nebo na adrese objednavkykapek@seznam.cz
Cena za jedny skripta je 850,- Kč.

Skripta doporučujeme vzít sebou na kurz, aby jste do nich mohli při měření nahlížet.   :)

 

Pan Milan Wimmer (tel 603799275, detoxikace@kosmetika-fleur.czje ochoten se ujmout individuální výuky, jeho kapacity jsou ovšem limitovány, výukové hodiny se platí.

 

Přihlášky bereme do naplnění kapacity místnosti pro 25 lidí. Chceme pracovat jen s menší skupinou lidí, aby byl prostor pro individuální dotazy. Přihlášky budeme evidovat v pořadí, v jakém došly. Neočekáváme sice příliš třeskutý zájem o kurz, vzhledem k náročným podmínkám. Ale kdyby přeci jen byl mnohem větší zájem, než je kapacita sálu, uspořádáme v dubnu či květnu kurz obsahově shodný.

Budeme se učit který lék použít na jakou zátěž, dávkování, sestavování protokolů, jak nejlépe kombinovat informační preparáty. Během kurzu budete pracovat ve dvojicích a budete se snažit otestovat co nejvíce ,,spolužáků". Za den byste mohli stihnout pět šest osob. Výsledky pak v neděli hromadně probereme, porovnáme a sestavíme společně ideální postup pro každého jednotlivce. V neděli odpoledne by měl každý odcházet se svým individuálním a smysluplným plánem práce. Přineste si i vzorky vody a štamprlata, testování vody bude samozřejmou součástí diagnostiky.   

 

Těšíme se na setkání
Zdravíme a přejeme krásný den,

Hanka Bláhová

Lenka Konečná
Milan Bláha

Brno  7.1. 2018

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Poučení z krizového vývoje

 

Vážení přátelé,

koncem roku je vhodné bilancovat. Zamyslela jsem se nad efektivitou své práce za poslední tři roky. Od září 2015 jsem uspořádala jedenáct kurzů pro odhadem více než sto různých lidí, někteří přišli víckrát. Také proběhly nějaké přednášky v Praze i Brně. Smyslem této mravenčí práce bylo získat další spolehlivé kolegy, na které bych mohla odkazovat fronty zájemců o detoxikaci mikrobiálních zátěží. Nejsem nejmladší, mám jen dvě ruce a den má jen 24 hodin. Je mi vždy líto, když musím někoho odmítnout z důvodu naplněné kapacity, a jsem moc ráda, že mohu zájemcům přeci jen dát naději, že detoxikaci zdárně absolvují u kolegů. Za ty tři roky však z té spousty lidí vzešli jen tři, či čtyři spolehliví kolegové. Efektivita je tedy kolem čtyř procent. To je bída, vzhledem k času, který tomu já, rodina a kolegové věnujeme. Nabyla jsem dojmu, že většině lidí vůbec nejde o to, naučit se dobře práci poradce, a začít pomáhat jiným, ale především, a někdy výhradně, najít odpovědi na otázky týkající se jejich vlastního zdravotného stavu. Jiní zase chodí na kurzy jen na výzvědy, aniž kdy uvažovali, že se poradcem stanou. Mnohé vidím na kurzu potřetí, počtvrté, aniž by za dva tři roky zahájili vlastní praxi, z mnoha rozmanitých důvodů. Je tedy otázkou, zda má moje práce vůbec nějaký smysl. Poslední, závěrečný kurz pro poradce jsem naplánovala na 24. a 25. 3. 2018, aby silnice již byly suché a v sále jsme nemrzli. Hledám jiný hotel, dle hotelu teprve zpracuji kalkulaci. -Prosím, aby se přihlásili jen ti, kteří to s prací poradce myslí vážně a chtěli by se tím jednou živit. Těm poskytnu maximální podporu. Také budou mít nárok na nekonečnou bezplatnou poradnu přes maily. -Prosím nemocné, kteří jen hledají, kdo by je změřil, aby se objednali u některého z fungujících vyškolených poradců. Kdo nezná ani jeden kontakt, info u mne. 

Jeden kurz by měl stačit, protože očekávám, že se na kurz přihlásí jen poradci, kteří 

  • vlastní zkalibrovanou Salvii
  • mají zakoupen a nainstalován program EAMW
  • absolvovali teoretické kurzy MIKROBIOLOGIE a  NEMOCI OD A DO Z 
  • absolvovali alespoň jeden praktický kurz měření s Věrou Michalicovou a doma cvičili 
  • se nehroutí, když mají veřejně prezentovat svou práci. Hlavy netrhám.

Jsem zvědavá, kolik se vás nakonec přihlásí a jsem připravena na situaci, že atmosféra bude velmi, velmi rodinná.

Přihlašujte se na telefon    Lenka Konečná    778 422 553

Hana Bláhová